ماشین نیوز

افزایش آمار خودروهای الکتریکی در برزیل

شرکت بی‌وای‌دی چین فعالیت خودروهای الکتریکی را در برزیل گسترش می‌دهد.

یکشنبه 29 آبان 1401 - 13:34