ماشین نیوز

قیمت گذاری خودرو شورای رقابت باز می‌گردد

عضو شورای رقابت می‌گوید: تا زمانی که خودرو کالایی انحصاری به شمار آید، ضوابط شورای رقابت باید حاکم باشد.

دوشنبه 27 دی 1400 - 7:29