طرح تخصیص«بنزین برای همه» در مرحله کارشناسی

طرح تخصیص«بنزین برای همه» در مرحله کارشناسی

اوجی گفت: طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم در مرحله کارشناسی قرار دارد.

شنبه 25 دی 1400 - 11:23

زمان اجرای طرح «بنزین برای همه» قطعی نیست

معاون برنامه ریزی وزارت نفت گفت: این که آغاز اجرای طرح آزمایشی بنزینی دولت، اوایل بهمن باشد یا چند روز دیگر، در حال بررسی است.

دوشنبه 20 دی 1400 - 9:33