ماشین نیوز

قیمت خودرو به فاطمی امین کارت زرد داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علت افزایش قیمت خودرو قانع نشدند.

سه شنبه 22 آذر 1401 - 9:05