ماشین نیوز

فرسودگی ۴۰ درصد ناوگان تاکسیرانی شهر تهران

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران از مشمول نوسازی شدن حدود ۴۰ درصد ناوگان تاکسیرانی خبر داد.

شنبه 9 بهمن 1400 - 17:25