ماشین نیوز

برندگان جوایز خودرویی NACTOY مشخص شدند

سه خودروی فورد برانکو، هوندا سیویک، فورد ماوریک برنده جوایز NACTOY ۲۰۲۲ شدند.

جمعه 24 دی 1400 - 10:34