رندر خودروی فولکس واگن پاسات ۲۰۲۴

رندر خودروی فولکس واگن پاسات ۲۰۲۴

رندر خودروی پاسات ۲۰۲۴ شرکت فولکس واگن توسط سایت روسی Kolesa به نمایش گذاشته شد.

سه شنبه 17 اسفند 1400 - 8:00