ماشین نیوز

کاهش قیمت انواع خودرو در بازار

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار طی دو هفته اخیر بین ۳ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

شنبه 25 دی 1400 - 19:15