ماشین نیوز

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۸ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور متوسط یک میلیون تومان کاهش یافته است.

سه شنبه 28 دی 1400 - 11:48

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۶ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور متوسط با کاهش یک میلیون تومانی همراه است.

یکشنبه 26 دی 1400 - 11:45

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۵ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته بدون تغییر است.

شنبه 25 دی 1400 - 11:50

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۴ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر است.

جمعه 24 دی 1400 - 12:40

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۳ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با ثبات نسبی همراه است.

پنجشنبه 23 دی 1400 - 11:16

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۲ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با کاهش اندک همراه بوده است.

چهارشنبه 22 دی 1400 - 12:02

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۱ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با کاهش اندک همراه بوده است.

سه شنبه 21 دی 1400 - 11:21

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۰ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با تغییرات اندک همراه بوده است.

دوشنبه 20 دی 1400 - 11:47

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۹ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش اندک همراه بوده است.

یکشنبه 19 دی 1400 - 11:16

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۸ دی

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته بدون تغییر بوده است.

شنبه 18 دی 1400 - 11:18