معیار تعیین قیمت خودروهای وارداتی چیست؟

معیار تعیین قیمت خودروهای وارداتی چیست؟

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گفته شده به خودروهای لاکچری اجازه ورود داده نمی‌شود؛ حال سوال این است که معیار تعیین قیمت خودروهای وارداتی چیست؟

یکشنبه 15 مرداد 1402 - 13:54

قیمت خودروهای وارداتی به زودی مشخص می شود

مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت با بیان اینکه مسائل و موانع واردات خودرو حل شده است، گفت: بزودی واردات و ترخیص خودروها سرعت می گیرد.

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 - 15:05

قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۱ آبان

قیمت برخی از خودروها، امروز چهارشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با تغییراتی همراه است.

چهارشنبه 11 آبان 1401 - 13:18

قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۹ آبان

قیمت برخی از خودروها، امروز یکشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با تغییراتی همراه است.

دوشنبه 9 آبان 1401 - 12:39

قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۷ آبان

قیمت برخی از خودروها، امروز شنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با ثبات نسبی همراه است.

شنبه 7 آبان 1401 - 13:34

قیمت خودرو در بازار آزاد ۴ آبان

قیمت برخی از خودروها، امروز چهارشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.

چهارشنبه 4 آبان 1401 - 14:29

قیمت خودرو در بازار آزاد ۳ آبان

قیمت برخی از خودروها، امروز سه شنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.

سه شنبه 3 آبان 1401 - 12:20

قیمت خودرو در بازار آزاد ۲ آبان

قیمت برخی از خودروها، امروز دوشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با تغییراتی همراه است.

دوشنبه 2 آبان 1401 - 12:23

قیمت خودرو در بازار آزاد ۳۰ مهر

قیمت برخی از خودروها، امروز چهارشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با ثبات نسبی همراه است.

شنبه 30 مهر 1401 - 12:40

قیمت خودرو در بازار آزاد ۲۷ مهر

قیمت برخی از خودروها، امروز چهارشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با ثبات نسبی همراه است.

چهارشنبه 27 مهر 1401 - 12:04