ماشین نیوز

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۰ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

پنجشنبه 20 مرداد 1401 - 11:40

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۹ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

چهارشنبه 19 مرداد 1401 - 11:20

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۸ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

سه شنبه 18 مرداد 1401 - 11:07

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۵ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

شنبه 15 مرداد 1401 - 12:38

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۴ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

جمعه 14 مرداد 1401 - 12:12

واکنش بازار خودرو به دور جدید مذاکرات وین

بررسی تغییرات قیمت خودرو طی ۲۴ ساعت گذشته، از سکون قیمت‌ها حکایت دارد؛ تا جایی که اغلب خودروها بدون تغییر قیمت، مورد معامله قرار گرفتند.

پنجشنبه 13 مرداد 1401 - 9:27

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۱ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.

سه شنبه 11 مرداد 1401 - 11:29

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۱۰ مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش همراه بوده است.

دوشنبه 10 مرداد 1401 - 11:19

صرفه جویی ۷۵ هزار تومانی در بنزین با اسقاط خودرو فرسوده

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده می‌گوید: اسقاط خودرو می‌تواند در صرفه جویی مصرف بنزین کمک کرده و حدود ۷۵ هزار تومان در روز صرفه جویی شود.

یکشنبه 9 مرداد 1401 - 15:05

قیمت خودرو در بازار آزاد در نهم مرداد

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش همراه بوده است.

یکشنبه 9 مرداد 1401 - 11:14