ماشین نیوز

دو خطر همه‌گیری قیمت دستوری خودرو

در حالی که قیمت‌گذاری دستوری تبعات سنگینی برای خودروسازی کشور به همراه داشته و زیانی هنگفت را روی دست این صنعت گذاشته، حالا دامنه این سیاست به بخش خصوصی نیز کشیده شده است.

یکشنبه 3 بهمن 1400 - 7:31