ماشین نیوز

خودروهای الکتریکی ارزان خواهد شد؟

معدنچی چینی اظهار کرد: قیمت لیتیوم ۲۵ درصد کاهش می‌یابد که برای خودروهای الکتریکی مفید است.

یکشنبه 11 دی 1401 - 9:45