ماشین نیوز

سرقت مسلحانه ۶ لندکروز در تصادف ساختگی

سه سارق مسلح حرفه‌ای که با ایجاد تصادف ساختگی ۶ خودروی تویوتا لندکروز را سرقت کردند، در حالی دستگیر شدند که به پای یک قهرمان کشتی شلیک کرده بودند.

دوشنبه 10 بهمن 1401 - 9:23

وقتی چین ماشین آفرودی در کلاس لندکروز می‌سازد

شاسی بلند مکسوس تریتوری یک خودرو آفرودی ساخت چین با بدنه‌ای بزرگ در ابعاد ماشینی چون لندکروز است.

چهارشنبه 30 آذر 1401 - 11:09