ماشین نیوز

پشت‌پرده رونمایی از ساخت بوگاتی در افغانستان

مادا ۹ نه یک خودروی معمولی، بلکه اولین ماشین اسپرت ساخت افغانستان است که جوانی به نام محمدرضا احمدی به همراه همکاران و دوستان خود طراحی و ساخت آن را بر عهده دارند.

پنجشنبه 15 دی 1401 - 16:38