ماشین نیوز

ارتقای موتوری خودروی استالونه ۸۱۲ GTS منصوری

موتور خودروی فراری استالونه ۸۱۲ GTS منصوری بهبود یافت و با تغییر رنگ همراه شد.

دوشنبه 20 دی 1400 - 15:15