ماشین نیوز

۱۱ میلیون گواهی معاینه فنی خودرو صادر شد

مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور گفت: با توجه به تردد بیش از ۱۸ میلیون خودروی مشمول معاینه فنی در کشور در سال ۱۳۹۹، فقط برای ۱۱ میلیون خودرو گواهی معاینه فنی صادر شد.

چهارشنبه 22 دی 1400 - 10:20

سهم موتورسواران و عابران پیاده در تصادفات

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور گفت: ۷۸ درصد از جان‌باختگان مربوط به موتورسیکلت سواران و عابران پیاده است که ۳۶ درصداز این فوتی ها به موتورسیکلت سواران و ۴۲ درصد به عابرین پیاده تعلق دارد.

یکشنبه 19 دی 1400 - 12:16