ماشین نیوز

اولین نسخه ماشین مک لارن در اختیار بحرین!

اولین تحویل منطقه‌ای جدیدترین ابرخودروی هیبریدی با عملکرد بالا در خاورمیانه و آفریقا آغاز شد.

پنجشنبه 26 آبان 1401 - 7:56