ماشین نیوز

وعده دولت برای نوسازی ناوگان فرسوده به کجا رسید؟

گرچه قرار بود دولت برای نوسازی ناوگان جاده ای فرسوده تمهیداتی همچون واردات کامیون‌های سه ساله اروپایی در نظر بگیرد، اما هم‌اکنون خبری نیست.

شنبه 26 آذر 1401 - 7:37