ماشین نیوز

هواپیمای هیدروژنی در انگلیس پرواز کرد

یک هواپیمای مجهز به موتور هیدروژن-برقی به نام « دورنیر۲۲۸» برای نخستین بار در انگلیس پرواز آزمایشی موفقیت آمیز انجام داد.

شنبه 1 بهمن 1401 - 13:25