ماشین نیوز

هیوندای آیونیک ۶ بالاخره شکار شد

خودروی استتار شده هیوندای آیونیک ۶ مدل ۲۰۲۳، در حال آزمایش دیده شد.

پنجشنبه 23 دی 1400 - 7:35