ماشین نیوز

دریافت مالیات از تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو در نخستین انتقال

معاون سازمان امورمالیاتی گفت: از کارخانه‌های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان خودرو در نخستین انتقال به خریداران مالیات دریافت می‌شود.

جمعه 17 دی 1400 - 11:08