ماشین نیوز

ماشین هم وثیقه محسوب می‌شود

دادستانی کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.

یکشنبه 19 دی 1400 - 7:23