ماشین نیوز

ون تاکسی‌های پایتخت نونوار می‌شوند

شهرداری تهران به‌منظور جبران کاستی‌های موجود در حوزه حمل و نقل عمومی در جهت جایگزین کردن ون تاکسی‌های جدید با ون‌های فرسوده اقدام کرده است.

دوشنبه 30 آبان 1401 - 7:43