ماشین نیوز

آنچه رانندگان تاکسی متقاضی پروانه باید بدانند

معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران توضیحاتی درباره صدور پروانه تاکسیرانی و آنچه باید رانندگان تاکسی در این زمینه بدانند، ارائه داد.

یکشنبه 17 بهمن 1400 - 10:30

زمان صـدور پروانه تاکسیرانی صفر شد

رئیس اداره پذیرش سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: صدور و تمدید به روز و بدون تاخیر پروانه‌های تاکسیرانی و بهره‌برداری رانندگان تاکسی شهر تهران طی روزهای اخیر محقق شده است.

شنبه 16 بهمن 1400 - 10:05