ماشین نیوز

فروش دوبرابری پورشه تایکان در سال ۲۰۲۱

فروش پورشه تایکان در سال ۲۰۲۱ در ایالات‌متحده بیش از دو برابر بود اما فروش پورشه الکتریکی تقریبا با پورشه ۹۱۱ مطابقت داشت.

یکشنبه 19 دی 1400 - 13:33