ماشین نیوز

بازگشایی محور کرج-چالوس

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز گفت: محدودیت ترافیکی جاده کرج-چالوس رفع شد.

شنبه 9 بهمن 1400 - 7:27