کوله پشتی عجیب جان دوچرخه سواران را نجات می دهد

کوله پشتی عجیب جان دوچرخه سواران را نجات می دهد

یک شرکت فرانسوی یک کوله پشتی ویژه دوچرخه سواری تولید کرده که مانند کیسه هوای خودرو عمل کرده و از سر و گردن دوچرخه سواران در برابر حوادث ناگهانی محافظت می کند.

دوشنبه 3 بهمن 1401 - 8:02