ماشین نیوز

کوله پشتی عجیب جان دوچرخه سواران را نجات می دهد

یک شرکت فرانسوی یک کوله پشتی ویژه دوچرخه سواری تولید کرده که مانند کیسه هوای خودرو عمل کرده و از سر و گردن دوچرخه سواران در برابر حوادث ناگهانی محافظت می کند.

دوشنبه 3 بهمن 1401 - 8:02