ماشین نیوز

افتتاح آزمایشگاه ذخیره انرژی دانشگاه تهران و گروه کروز

آزمایشگاه ذخیره انرژی دانشگاه تهران و شرکت صنایع تولیدی کروز با هدف ضرورت تعامل میان دانشگاه و صنعت روز یکشنبه با حضور معاون پژوهشی دانشگاه تهران، رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران، رئیس دانشکده برق دانشگاه تهران و مدیران کروز افتتاح شد.

یکشنبه 19 دی 1400 - 15:49