ماشین نیوز

تولید خودرو‌های تجاری، معطل گواهی اسقاط

مدیر عامل بهمن دیزل گفت: گواهی اسقاط، مانع تولید خودرو‌های تجاری شده و همین موضوع بیش از هزار خودرو تجاری را در کارخانه نگه داشته است.

چهارشنبه 25 آبان 1401 - 8:37