این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه در شرایط کنونی سختی‌های زیادی برای اقشار آسیب‌پذیر شکل گرفته است که این مشقت‌ها و سختی‌ها باید رفع شود. فروشگاه های زنجیره‌ای توانستند خدمت به مردم را کامل کنند و اجناس و کالاها را با قیمت مناسب‌تری به مردم برسانند.
محبی در خصوص ضرورت توسعه فروشگاه های زنجیره‌ای در شهرهای کوچک گفت: به نظر من متناسب با وضعیت جمعیتی هر شهر باید فروشگاه‌های زنجیره‌ای گسترش پیدا کنند. اگر در منطقه یا شهری از نظر جمعیتی حد لازم را نداشته باشد راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاید خیلی منطقی نباشد. کشورهای توسعه یافته به فروشگاه‌های زنجیره‌ای توجه ویژه دارند به خصوص در دو سال اخیر که بحث کرونا در جهان فراگیر شده است . در ایران نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز می توانند موضوع فروش مجازی را تقویت کنند و حضور فیزیکی مردم را کم کنند.