ماشین نیوز

توزیع سوخت CNG در کشور چقدر است؟

تا اول آذرماه ۲۵۲۴ جایگاه سی ان جی در کشور راه اندازی شده که به طور میانگین روزانه ۲۳ میلیون مترمکعب سوخت را توزیع می کنند.

شنبه 9 بهمن 1400 - 13:22